PhamPhanLang

 

SƯƠNG TM

 

Thơ Phamphanlang

Nhạc Vĩnh Địn

Hòa m Giang Đng

Tíng hát Hương Giang

 

 

Tím sương sương
Trong nắng sớm
Như ñi bùn
Vương màu tím

Chìu nắng lịm
H̀n đong đưa
Nói sao vừa
Nìm nhung nhớ

Hoa hé nở
Úng giọt s̀u
Khép lòng đau
Đm nhỏ ḷ

Trong cơn m
Người trở v̀
Mắt im lìm
Sương tim tím


phamphanlang

 


 

 

 

art2all.net