PhamPhanLang

 

THU MỘNG

 

Thơ phamphanlang

Nhạc Mộc Thing

Ha m Giang Đng

Tiếng ht Hong Qun

 

 

Ta đến bn Thu nghe gi lạnh
Nhn my lờ lững giọt chiều rơi
Tm tư mộng tưởng hồn như thot
Nghe tiếng ai về nhịp bước lơi

Khe khẽ xin đừng lay động gi
Để ta nu hi cnh my trời
Mắt ai m i trong như ngọc
m trọn hồn ta mộng chơi vơi

Chong tỉnh tm xem người vẫn đ
Khng gian lạnh vắng l vng rơi
L vng rơi mi ta ngồi khc
Người đ đi rồi Thu lẻ loi....

phamphanlang

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net