PhamPhanLang

 

THƯƠNG BẠN

( Tưởng niệm bạn Như Mai, Mai Sa Mạc, NTH-69)


Ngoài kia nắng có vàng
Lòng ṽn bùn mang mang
Thương bạn hìn ṿt vã
Trong cơn đau v vàn

Nghe tíng rn quằn quại
Tim ti như nát tan
Ơn Trn xin cứu r̃i
Cho bạn được bình an

Bạn thì thào đứt quãng
Khng chịu được nữa r̀i
Chúa ơi con xin Chúa
Cho v̀ cõi đời đời...

phamphanlang
16/10/2017
 

~~oOo~~

 

 

THƯƠNG BẠN

 

Thơ phamphanlang

Nhạc Mộc Thing

Tiếng ht Hương Giang

Ha m Giang Đng
 

 

 

 

 

 

art2all.net