PhamPhanLang

 

TIẾNG THU

 

Thơ Phamphanlang

Nhạc Mai Hoi Thu

Ha m Quang Đạt

Tiếng ht Vn Khnh

 


 

Lá Thu vàng th̃m đ́t trời
Mùi hương của gió làm ti nhớ chàng
M̃i năm cứ đ̣ Thu sang
Ti đi ngơ ng̃n giữa hàng phong Thu

Tìm anh lãng đãng sương mù
Lắng nghe lá rụng như ru cõi nào
Anh ơi giờ ở nơi nao
Thong dong nhàn nhã bn hào ṣy lau

Hay anh phiu bạt v̀ đu
Có còn nhớ đ́n mưa ngu ch́n này
Vàng Thu ngắm lá Thu bay
Nhớ anh nhớ quá ḷ cay ng̣m ngùi

Từ anh vĩnh bịt nói cười
Trăng khng sáng tỏ đ́t trời m u
Xa xa trong ci mịt m
Thoảng như vọng lại tíng Thu ru hời


phamphanlang

 

 

 

 

art2all.net