PhamPhanLang

 

VÁ KHÂU NỖI BUỒN

 

Thơ Phamphanlang

Nhạc Vĩnh Điện

Ḥa âm Quang Đạt

Tiếng hát Vân Khánh

 Người đi đêm ấy trăng mờ
Rừng khuya buốt lạnh thẫn thờ lá rơi
Lá rơi phủ kín chân đồi
Có người con gái đôi môi nhạt màu

Đèn chong thổn thức đêm thâu
Nằm nghe gió gọi biết đâu tìm người
Làm sao nhặt gió ngàn khơi
Làm sao gió thổi đến nơi người nằm

Người nằm trong chốn xa xăm
Rừng im im vắng trăng thăm thẳm sầu
Người nằm trong huyệt mộ sâu
Ta vun lá rụng vá khâu nỗi buồn


phamphanlang

 

 

 

 

art2all.net