PhamPhanLang

 

 

 

 

BAO NĂM ĐỢI

Người ̣đi đi mi bấy nhiu năm
Lạnh lẽo giường khng khc chỗ nằm
Trăng chiếu nhạt nha hồn ảm đạm
Đn soi hiu hắt tim buồn căm
Vẫn mong vẫn nhớ bao năm đợi
Qun mất qun rồi mi biệt tăm
Xun đến rượu sầu mi nhắp cạn
Chc người hạnh phc chốn xa xăm

phamphanlang

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net