PhamPhanLang

 

BN SNG

 

 

Hoa sng trắng
Ngng giọt sương
Chờ nắng sớm
Pha bn sng

Ti khng đợi
Cũng chẳng trng
Lng v tịch
Ngọn triều dng

Người như my
Bay lờ lững
Tri bồng bềnh
Ti nhẹ tnh

Hoa tinh khi
Ngy v lượng
Php nhiệm mu
Hồn thi đau...


phamphanlang

 

 

art2all.net