PhamPhanLang

 

 

CHỜ CON

 

Bao năm đợi Mẹ buồn ho hắt
Mỏi mn trng chờ mi bn song
Xứ xa con sống long đong
Con ơi c biết Mẹ mong thng ngy

Đợi chờ mi tc nay đ bạc
Nhớ thương con nhn mi l rơi
Con ơi con ở đu rồi
Hy về con nh Mẹ thi ngng chờ

Con về lc Mẹ trơ nằm đ
Hơi thở tn Mẹ gắng nhịn đau
Tay con Mẹ giữ thật lu
Con ơi nơi chốn huyệt su Mẹ chờ...


phamphanlang

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net