PhamPhanLang

 

 

ĐM MƯA

 

Mưa rơi trn mi ngi
Ai th̃n thờ bn song
Vầng trăng đ khuất bng
Hỏi lòng c buồn khng

Gi đập nhnh thng gầy
Cnh dừa xo xạc lay
Con thạch sng chắc lưỡi
Người về đu đm nay

Thuyền lao đao trn biển
Liễu rũ buồn khc mưa
Ai chong đn ngồi đợi
Người sắp về hay chưa

phamphanlang

 

 

 

 

 

 

art2all.net