PhamPhanLang

 

 

DỊU DÀNG SỚM MAI

 

Nàng ngồi đó dịu dàng trong sáng
Nắng ban mai nhảy múa lung linh
Dơi mắt xa t́m kiếm bóng h́nh
Ẩn hiện giữa màn sương kẽ lá

Ngày đi chậm nàng dịu dàng thong thả
Giở từng trang kỷ niệm tháng ngày qua
Trong mông lung hư ảnh bỗng hiện về
Mắt ướt lệ tim rộn ràng hạnh phúc...

phamphanlang

 

 

 

 

 

 

art2all.net