PhamPhanLang

 

GIẤU ...

 

 

Bỉn giấu sóng cùng
Núi giấu my vương
Chim ngơi tíng hót
Hoa giấu giọt sương

Sáng sớm mùa Xun
Thơ th̉n dạo vườn
Ti giấu trong ti
Bao ñi bùn thương

Ṃt cánh hoa chim
Vươn nở đ̀u cành
Mĩm cười trong nắng
B̀u trời xanh xanh

Ñi bùn b̃ng dưng
Như làn my trắng
Như nắng ban mai
Nhẹ nhàng tung tăng...

phamphanlang


 

 

art2all.net