PhamPhanLang

 

KHOẢNH KHẮC

 

 

Trong khoảnh khắc thời gian như ngừng lại
Anh ngập ngừng nng nhẹ mi tc my
Đi mắt kia u ẩn những giọt đầy
Lệ chưa chảy nhưng tim ray rứt buốt

Em ngoảnh mặt mi em buồn hờn dỗi
Anh đi rồi em biết viết cho ai
Viết cho my cho gi những ngy di
Lm sao đến bn tay người yu dấu?

Quay mặt lại hy nhn anh c b
Mấy thng thi rồi anh lại trở về
Hứa với em anh sẽ viết l th
Cho em đọc mỗi ngy em chịu chứ?

V cứ thế... đ bao lần anh hứa
Đến một hm... anh khng trọn lời thề
Anh đ đi anh đi mi khng về
Chồng thư cũ, em no nề cất giữ....

phamphanlang

 

 

art2all.net