PhamPhanLang

 

 

KHC BẬU

 I thi bậu đ đi rồi
Từ nay vĩnh biệt ngậm ngi trong tim
Nỗi sầu d c dịu m
Vẫn l chua xt mắt mềm lng đau

Bậu ơi xin hy đi thi
Nẻo về chốn ấy hết rồi ngọt chua
D vương vấn mấy cũng thừa
Bậu đi thanh thản đường chừa lối ln
Tt xa l giải my mềm
Bọc linh hồn bậu con tim thi a

Đường đời d vẫn đầy hoa
Tim ny đu dễ nhạt nha tnh anh
Uống say uống đến mi mềm
Lung linh hư ảo m đềm bng ai....

phamphanlang
28/3/2013

 

 

 

art2all.net