PhamPhanLang

 

 

KHÓC THẦY NGUYỄN ĐỨC MINH

 

Thầy đă đi rồi Thầy đă đi
Biết nói ǵ đây biết nói ǵ
Tin đến bất ngờ như sét đánh
Bàng hoàng lệ nhỏ đẫm bờ mi

Chỉ mới năm rồi Đêm Đại Hội
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi
Tay bắt mặt mừng tṛ, bạn cũ
Mà nay Thầy đă vĩnh biệt rồi

Xin Thầy nhẹ bước đừng lưu luyến
Cơi tạm hồng trần lắm truân chuyên
Bên kia thế giới mong Thầy gặp
Người vợ hiền xưa chốn cữu tuyền


phamphanlang

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net