PhamPhanLang

 

KHC XA NGƯỜI

 

 

Thi rồi người đ rời xa
Vẫy tay ngoảnh mặt tnh ta khng cn
Trăng buồn tiếng khc nỉ non
Ti về chn mối tnh son nửa vời
Tim đau tan nt tả tơi
Cuối đầu che mặt r rời hồn say
Sầu ny người hỡi c hay
Sao đnh như gi thoảng bay lạnh lng

phamphanlang
 

 

art2all.net