PhamPhanLang

 

KHU ON

 

Từ chng cch biệt phn ly
Em về m mối sầu bi no nng
Đm đm m chiếc gối chung
Ngửi mi hương cũ, lng nhung nhớ sầu
Anh ơi, giờ ở nơi đu?
Mau về lau những giọt đau tm lng
Đn chong em vẫn đợi mong
Bng anh bỗng hiện như trong ci no
 

Anh về dng dấp hư hao...

phamphanlang

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net