PhamPhanLang

 

 

MAI CHỊ VỀ

Mai chị v̀
Ven ĺi mòn yu d́u cũ
Rặng lĩu thưa ủ rũ cạnh bờ đ
B́n mươi ba năm r̀i
Chị đã xa qu
Nay trở lại lòng ủ em ạ

Chị ra đi
Bơ vơ nơi xứ lạ
Em bn này
Ḷ đắng mãi tun rơi

Mai chị v̀
Chị sẽ khóc em ơi
Thương dn mình sao śng đời kh̉ nhọc

Trời hỡi đã bao năm
Đọa đày lừa lọc
Lũ v nhn
Gieo rắc vạn đau thương

Ngày ́y chị đi
Lòng cứ mãi v́n vương
Thương em ở lại lo tìm đường lao đ̣ng

Mai chị v̀
Sẽ hát vang trong trời cao bỉn ṛng
Mang v̀ em ṃt hy vọng
Tự Do

B́n mươi ba năm
Chị c̀u mãi
Mong Trời cho
Hãy gắng đợi
Hỡi em yu
Nìm ước mơ em ạ

Mai chị v̀
Sẽ mang từ xứ người bao đìu mới lạ
Đìu ́y là Dn Chủ Tự Do
Đã bao năm dn ta mỏi mòn xin mãi
Trời sẽ cho!

phamphanlang
9/9/2018
 

 

 

art2all.net