PhamPhanLang

 

MẸ ƠI CON NHỚ

  

Sáng nay nhớ Mẹ nao nao
Nhớ sao nhớ quá ḷ trào Mẹ ơi
Nhớ cu Mẹ hát ru hời
Đi theo con sút quãng đời ly hương

Nhớ giàn tr̀u trĩu sau vườn
Hàng cau đứng lặng con mương sau nhà
Nhớ cy bng sứ đ̀y hoa
Mẹ xu thành chũi làm quà tặng con

Con đi Mẹ đợi mỏi mòn
Ngày đm trng ngóng héo hon thn già
By chừ Mẹ đã rời xa
Trong con còn mãi tíng ca ví d̀u...

phamphanlang
9/5/2019
 

 

 

 

art2all.net