PhamPhanLang

 

NẾU NHƯ


nếu như
ngày ấy anh đừng
theo chân em măi
vấn vương đợi chờ
nếu như
nhện chẳng giăng tơ
th́ em đâu phải
bơ vơ nửa đời
nếu như
anh chẳng ngỏ lời
th́ nay em chẳng
ră rời khóc anh
nếu như
tơ chỉ se mành
th́ sao trời nỡ
đành hanh duyên phần?
nếu như
anh đă có lần
yêu em
sao nỡ ĺa trần hở anh?
nếu như
chỉ nếu như thôi
th́ hoa đă chẳng
nổi trôi trên ḍng...

phamphanlang

 

 

art2all.net