PhamPhanLang

 

NIỀM MƠ QUT L

 

 


Chìu chìu ti quét lá vàng
H́t mùa Thu rụng lòng mang ñi s̀u
Nước non giờ đã chìm su
Trong tay quỉ dữ còn đu mà v̀

Nghẹn ngào trong ñi tái t
Lá vàng quét mãi ngày v̀ còn xa
Dù cho đ́t nước phong ba
Lòng tin quang phục khng nhòa trong tim

Ngày ngày quét lá ti tìm
Dư m ngày cũ ñi nìm đ̀y vơi
C̀u xin kh́n nguỵn với Trời
Ṃt mai non nước rạng ngời ánh quang

phamphanlang

 

 

art2all.net