PhamPhanLang

 

 

NIỀM QU


Xa xa khút nẻo qu nhà
Lòng đau đòi đoạn ṽn là phải đi
Đưa tay gạt ḷ phn kỳ
Từ nay cách bịt nói gì qu ơi

Bơ vơ xứ lạ ṃt đời
Nhớ quay nhớ quắt bn trời vĩn phương
Cho dù cách trở dặm đường
Mai kia ḿt nọ ć hương tìm v̀

Chìu bùn bóng ngã l th
Thương qu nhớ nước tái t cõi lòng
Ḷ s̀u bít ĺy gì đong
Mong sao mong quá trời h̀ng ánh dương

phamphanlang

 

 

 

 

 

art2all.net