PhamPhanLang

 

O BUỒN

 

O ng̀i một mnh
Trong khu vườn vắng
Trời chiều thiếu nắng
Cảnh vật buồn tnh
Con chim chiền chiện
Đậu ở cnh chanh
Đi mắt nhn quanh
Thấy O ngồi khc
O đi phơi thc
Chim bước theo sau
Lng O du du
Cho chim hạt gạo
O buồn o no
Lỡ mối tnh đầu
Chng nay về đu
Để O v v

Nỗi lng khng tỏ
O sống một mnh
O sống lặng thinh
Chỉ chim chiền chiện....

phamphanlang

 

 

 

 

art2all.net