PhamPhanLang

 

 

THĂM ANH NGY CUỐI NĂM

 

Em đến thăm anh ngy cuối năm
Tuyết rơi trắng xa chỗ anh nằm
Quanh anh lạnh lẽo buồn t ti
Như ci lng em buốt gi căm

Ny hỡi anh ơi anh c hay
Em đ về đy với anh ny
Hy đến với em d một thong
Cho em cảm thấy trong vng tay

Anh đ rời em bấy nhiu lu
Nhưng sao như chỉ mới năm đầu
Khăn tang em vẫn trong lng đ
Vẫn tưởng nhớ anh những đm thu

Em chờ anh mi anh khng đến,
Tuyết lạnh lm em t cng rồi
Lạy anh gi biệt lng đau xt
Để lại anh nằm trong đơn ci...

phamphanlang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net