PhamPhanLang

 

 

THNG TƯ BỎ LẠI QU HƯƠNG

Hm nay ngày Qúc Hận
Ngày b́n mươi lăm năm xa xứ
Ngày bỏ lại qu hương

Ngày ra đi tìm đường
Tự do ở phương trời v định

Đm t́i trời năm ́y
Hỏa chu rực sáng súng r̀n vang
Theo đoàn người bỏ chạy

Ḷ tun rơi hai hàng
Mẹ hìn ơi ở lại con đi

Ch́n vĩn xứ lòng đau
Thương qu nhớ Mẹ min man s̀u
i lòng đau đứt đoạn

Nhìn cy tưởng tre nhà
Nhìn my tưởng như là Mẹ yu

Mơ mai v̀ ć qụn
Nhìn dáng Mẹ th́p thoáng vườn tr̀u
Ăn bát canh Mẹ ńu

Mơ ṽn chỉ là mơ
B́n lăm năm đợi chờ mòn mỏi

Cờ vàng ba sọc đỏ
m vào lng tim đau ḷ nhỏ
i qu hương d́u yu

Bao giờ được trở lại
Nằm trong lòng mảnh đ́t tự dophamphanlang
Đ́t Hạ 30-4-2020

 

 

 

art2all.net