PhamPhanLang

 

THU ĐỢI

 

Nắng đi chiều ở lại
Ta đứng mi bn sng
Canh chừng con nước chảy
Nhn Thu rơi xui dng

Nhớ những chiều gi lộng
L vng rụng đầy sng
Con đ neo bến đợi
Biết người c về khng?

Bao Thu qua hờ hững
Đ xưa đ sang sng
Dng sng cng thm rộng
Ci lng vẫn nhớ mong

Thu ny bao Thu nữa?
Người sẽ về ngang sng?
L vng ơi thi rụng
Để m thắm cn hồng....


phamphanlang

 

 

 

art2all.net