PhamPhanLang

 

 

THƯƠNG NHỚ MẸ HIỀN

 

 

 

Dẫu biết đạo con vẫn chưa trn,
Nhưng xin Mẹ hy hiểu lng con
D nay Mẹ đ khng cn nữa
Bng hnh Mẹ mi vẫn trong con
Đm đm nhớ Mẹ sầu tấc dạ
Ngy ngy thương Mẹ tủi lng son
Mẹ ơi ở chốn mun trng ấy
Xin Mẹ an vui hưởng phc trn.

phamphanlang

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net