PhamPhanLang

 

TIẾNG THỞ DI


 

 

Lng đng sương m nắng sớm mai
Văng vẳng bn tai tiếng thở di
L của tiếng lng hay tiếng vọng
Của người đu đ hay của ai?

Bồi hồi nhớ lại ngy thng cũ
Bờ biển xưa con sng x bờ
Dng ai lặng lẽ trong chiều vắng
Tm thẩm hong hn tiếng thở di

By giờ đất lạ buồn cũng lạ
Sao dng xưa vẫn mi trong tim
Vẫn tiếng thở di trong chiều tm
Người ở nơi đu, biết đu tm?

phamphanlang
 

 

 

 

art2all.net