PhamPhanLang

 

 

TIẾNG THU

Lá thu vàng th̃m đ́t trời
Mùi hương của gió làm ti nhớ chàng
M̃i năm cứ đ̣ Thu sang
Ti đi ngơ ng̉n giữa hàng phong Thu

Tìm anh lãng đãng sương mù
Lắng nghe lá rụng như ru cõi nào
Anh giờ ch́n ́y ra sao?
Thong dong nhàn nhã bn hào ṣy lau?

Hay anh phiu bạt v̀ đu?
Có còn nhớ đ́n mưa ngu ch́n này?
Vàng Thu ngắm lá Thu bay
Nhớ anh nhớ quá ḷ cay ng̣m ngùi

Từ anh vĩnh bịt nói cười
Trăng khng sáng tỏ đ́t trời m u
Xa xa trong cõi mịt mù
Thoảng như vọng lại tíng thu ru hời
 

phamphanlang
 

 

 

art2all.net