PhamPhanLang

 

 

TÔI VÀ CHIM

 

Tôi ngồi xem nắng ngoài hiên
Một con chim trắng đứng nghiêng mắt nh́n
Tôi và chim cố lặng thinh
Ḷng như cảm thấy đôi ḿnh có nhau

Trời xanh mây trắng trên đầu
Hàng dừa gió mạnh lay tàu lá thưa
Xa xa ngoài vịnh thuyền đua
Cánh buồm lướt sóng đập khua mái chèo

Bỗng đâu có tiếng meo-meo
Chú mèo tam thể đă leo vào ḷng
Nhưng ḱa chim đă bay ṿng
Chim bay bỏ lại tôi mong ngóng chờ...

phamphanlang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net