PhamPhanLang

 

TRĂNG TN

 

 


Ng̀i đy ngắm ánh trăng tàn
Lung linh sóng nước mơ màng tình đau
Xa xa sóng phủ bạc đ̀u
Có ai gánh bớt ñi s̀u dùm ti?

phamphanlang

 

 

art2all.net