PhamPhanLang

 

VẪN ...

 

 


Khanh khách hồn tôi cất tiếng cười
Chao ôi giọt lệ đẫm bờ môi
Cười mà tim khóc ḷng héo úa
Anh ở nơi nào anh của tôi?

Vẫn nhớ anh hoài trong giấc mộng
Mong anh t́m đến vỗ về tôi
Để cùng mơ ước con đ̣ lỡ
Chuyển bến thuyền t́nh ta có đôi...

Vẫn chờ vẫn đợi vẫn bên song
Má thắm chờ ai thôi hết hồng
Người đă đi rồi tôi lệ đẫm
Xuân đến rồi đi vẫn tưởng Đông

phamphanlang

 

 

 

art2all.net