PhamPhanLang

 

 

VỌNG TƯỞNG

 

Vẫn chờ vẫn đợi vẫn bn song
M thắm mong ai thi hết hồng
Người đ la xa ti lệ đẫm
Xun đến rồi đi vẫn tưởng Đng

Nghe như băng gi ở trong lng
Thờ thẩn đm ngy mi ngng trng
Xa xa đầu ni my trắng phủ
Lạ qu sao như bng dng chồng!


phamphanlang

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net