PhamPhanLang

 

V VỌNG

 

 

Người lặng nhn dng sng
Lặng lờ tri ra biển
Thầm th lời trăm năm
Một cuộc tnh v vọng

Người về một ngy đng
Tuyết rơi sầu cy cỏ
Đỉnh ni đặc my m
Biển tht go nỗi nhớ

Người đến một chiều mưa
m theo đời oan khổ
Khng cn ai đợi chờ
Sn rụng đầy l a

Người đi mang niềm đau
Lệ rưng buồn mi mặn
Th thầm lời trăm năm
Một cuộc tnh v vọng

phamphanlang

 

 

 

 

art2all.net