Phan Lệ Dung

 

 

BẢN HA M KHẮC NGHIỆT

 

 

Sng hm ấy
ma đng trong vắt
qun c ph quen lạnh buốt
người chủ qun đi lui đi tới
mắt đảo quanh như muốn ni điều g
những người khch o chong di tận gối
loay hoay tm cho mnh một chỗ
cn anh
chẳng ni g
anh khng ni với em một buổi chiều gi về nơi xm vắng
anh khng ni với em sao ma đng đến sớm
anh lặng lẽ
xa xi
tiếng lanh canh những tch c ph
tiếng chổi xo xạc người qut l kh bn đường
bản ha m khắc nghiệt tri bềnh bồng giữa ma đng lạnh gi
từ đ
anh đi
v chẳng ni g.

 

 

art2all.net