PHAN NHƯ

Ci ấm bể

Ta như ấm cũ vứt bờ cỏ

Chẳng nn tch sự, nằm chơi khan

Vi sứt miệng bể vi vu gi

Đm nghing soi một nh trăng tn

 

Nửa cuộc, cỡi ngh tm tru lạc

Tới lui khng qu một bờ đ

Bỗng nhin căng gi con diều ht

Mnh mang nghe tiếng gọi ai về

 

Về đy rong ru bn giếng cạn

Soi mnh chợt thấy bng t dương

Đy nước kh rồi dng hữu hạn

Giọt lệ thong dong ha my ngn

 

Chẳng hẹn, mưa nguồn cơn bất chợt

Nước lại đầy vơi chuyện c - khng

Mục tử v tnh đ lăn lc

Ấm vỡ, nghe như tiếng cười khn!

 

Nguồn : Phan Như's Blog

art2all.net