PHAN NHƯ

 

 

 

X U A    N G U Y Ệ T    T M    T R Ă N G

 

Đm đm ngồi canh mộng

Mộng cứ tun trn

Ngẫm thn ngồi lu vn mục 

Ngt nght thời gian

Mười năm chưa qua bờ m

Lẫn quẫn chiếc thuyền nan

Giữa mun kinh nghn luận

Tm mi một con so

X ging vượt sng

Chỉ l xua nguyệt tm trăng!

           

Xin một lần

Con co lột da...phơi mộng

Cn lưa ngn tay xương trắng

Chỉ Bắc tm Nam

  

Đm nay vẫn ngồi xem mộng

Mặc cho mộng tưởng tun trn

Ngoi hin trăng rực sng

Thi, ta biết ngươi rồi:

Tm ơi l Tm!

 

 

Huế,xun Kỹ Mo 2011

 

 

trang phan như

chn trần

art2all.net