Phương Tấn

 

HY VUI NHƯ TNH ĐẮNG

 


 

Gai hồng chch lệ kh
Mưa hoi khng bến đỗ
Gai hồng vuốt ngực xanh
Hồn lạnh những khng ngờ.

Anh sầu trong mắt l
Em cười trong cnh gai
Anh sầu trong mắt đ
Em cười trong cnh phai.

Lệ ngậm bng chim soi
Mắc giữa cnh bng mu
Hồn ngậm bng trăng soi
Mắc giữa cnh bng mu
Buồn hoi những mưa mai
Mắc giữa cnh bng mu.

Hy vui như lng vắng
Bụi phủ qua nhiều năm
Hy vui như tnh đắng
Răng chạm giữa đường răng
Ngỡ hai hng nến trắng.

Em sầu trong mắt l
Anh cười trong cnh gai
Em sầu trong mắt đ
Anh cười trong cnh phai.

 

Phương Tấn
 

*
Hy Vui Như Tnh Đắng

 

Thơ Phương Tấn,
Nhạc Đynh Trầm Ca 

Tiếng ht Trần Quang Lộc.
https://www.youtube.com/watch?v=3udi7b8_Pgs&feature=share
 

 

 

art2all.net