Phương Tấn

 

MẸ V CON,

NON V NƯỚC

 


Đừng. Đừng giết con ti!
Sng bắn thẳng người mẹ
Mẹ ơi, con mồ ci
Sng bồi thm người con.

Quỷ đỏ đeo mặt nạ
Giết cả mẹ cng con
Cướp cả non cng nước!


Sng quay vo thnh phố
Quay vo chnh nhn dn
Đu thể no tử lộ
Đường đi đến tự do
M sẽ l huyệt mộ:
Chn kẻ th nhn dn.

Quỷ đỏ đeo mặt nạ
Giết cả mẹ cng con
Cướp cả non cng nước!


Việt Nam phơi hồn cốt
Lồng lộng giữa đm đen
Qu hương chỉ c một
Đường đi đến tự do
Tuổi trẻ chỉ c một
L tưởng v lương tri.

Quỷ đỏ đeo mặt nạ
Giết cả mẹ cng con
Cướp cả non cng nước!


(Trch: Vớt Bnh Minh Trong Đm)
 

 

art2all.net