Như Nguyệt

 

  

ĐỢI MA THU ANH HY TỎ TNH

 

Thơ: Quch Như Nguyệt
Nhạc: Mai Đằng
Ca sĩ: H Huệ Mẫn