Như Nguyệt

 

VẦNG TRĂNG NO C LỖI

 

 

Tự dưng ght tự dưng thương ai bắt
Thi sĩ buồn thi sĩ nm thơ đi
Thi sĩ ơi, thơ c tội tnh g?
Tại sao chứ, ai nỡ lm anh giận?
*
Anh lm thơ mỗi ngy cho em đọc
Anh bảo l lm thơ cho em vui
Anh ca tụng nh trăng vng lủi thủi
Em đọc thơ thấy cảm động bi ngi
*
Mỗi tối tối anh ra ngoi hin ngắm
Sao trn trời v kiếm mảnh trăng tri
Anh thấy g vầng trăng rất lẻ đi
Nghn v sao chỉ một nng trăng lẻ
*
Tối hm nay my hững hờ buồn tẻ
Thương hoa vng, thương tiếng l xn xao
Thương cả gi lng em qu xuyến xao
Sao lại ght? Vầng trăng no c lỗi?!

Quch Như Nguyệt
 

 

~~oOo~~