Như Nguyệt

 

 

CHỢT THẤY ĐỜI HƯ HAO ( Ng Bảo Quốc / Quỳnh Thi )

CHỢT THẤY ĐỜI HƯ HAO ( Ng Bảo Quốc / Tm Thư )

ĐI NHẶT L VNG

ĐỢI MA THU ANH HY TỎ TNH ( Mai Đằng / H Huệ Mẫn)

I LIKE THE WAY YOU SING MY NAME

MỐI TNH NY

MA THU MONG MANH ( Mai Đằng / Mai Ly )

NGHE ĐỒN RẰNG ( Văn Sơn Trường / Thy Huyền)

SẼ C LC EM KHNG LM THƠ NỮA ( Đỗ Hải / Ngọc Mỹ )

TẶNG EM NH ... MỘT ĐA HOA MU TRẮNG

THM ( Nhược Thu / Lệ Tuyền )

TNH A VNG NHƯ CHIẾC L MA THU