Quốc Nam

 

T̀NH SAY

 

Thơ Quốc Nam

Nhạc Nhật Hạnh

Tiếng hát Lệ Hồng

Tiếng đàn Thiên An

 

 

 

Gọi em cuối giấc chiêm bao,
Trái tim nhịp khuất ngạt ngào hương bay.
Hôn em giữa gối chăn đầy,
Giữa đêm ảo giác anh say t́nh nồng.
Trời nay mới chớm sang đông,
Mắt em rực sáng tô hồng cao nguyên.
Yêu em duyên dáng thân mềm,
Thơm đôi má phấn thoáng miền sông thu.
Nhớ em vạn dậm sầu tư,
Tuyết đêm khuất lấp mấy từ tạ nhau.
Môi hôn nhuốm chút men sầu,
T́nh ta nhỏ giọt mưa ngâu tuyệt vời.
Nhớ không em phút chạm đời
Gọi tên yêu dấu chơi vơi dáng gầy.
Mai qua phố cũ tỉnh/say,
Anh mơ tập vẽ chân mày mỹ nhân.

Quốc Nam

 

 

 

art2all.net