art2all.net ân cần giới thiệu

 

 

THẠCH ĐÀ

 

SÔNG ĐỐC NGÀY NẮNG MUỘN

 
Tập thơ của Thạch Đà

66 trang, 14 x 20cm

47 bài thơ

Nhà xuất bản Thanh Niên, 2016

 

 

Mời đọc PDF tại đây:

Sông Đốc Ngày Nắng Muộn PDF

 

 

Và đôi bài trong tập thơ:

Đời cho vay chút t́nh riêng xa nhà ( Lê Thiếu Nhơn)

Xem cờ bên Vàm Ông Đốc

Qua phà Gạch Ráng chiều nay

Nỗi niềm học tṛ trường huyện

Một đời dạy học sương bay

Ngoài lương ra anh không c̣n ǵ khác

 

 

 

 

Thạch Đà

 

art2all.net