THẠCH ĐÀ


CÁI XẤU CÁI ÁC THẮNG THẾ

BI KỊCH CHO XĂ HỘI
 

Nhân danh cái tôi yếu thế
Nhân danh cái tốt bị che mờ
Tôi xin tuyên ngôn:
Cái xấu cái ác thắng thế bi kịch cho xă hội!

Người lấy ǵ cứu vớt niềm tin
Người lấy ǵ chữa vết thương xă hội mục ruỗng
Lương tâm đứng đường cúi mặt
Lời nói u u minh minh từ xa lắc vọng về

Không thể kê đơn chữa bệnh cho xă hội
Cách tốt nhất là lăng quên sự thật
 

 

 


CÁI ÁC CỦA KẺ KHÁC


Đêm đêm những âm binh được triệu lên
Khoáy đảo giấc ngủ kẻ khác
Những câu thần chú bật dậy
Định tâm làm đau đớn kẻ khác
Những lời thị phi mang sóng gió
Ṃn mỏi sức khỏe kẻ khác
Tôi tin vào con đường đạo đức
Tôi tin vào con đường phước thiện
Cái xấu cái ác của kẻ khác được điểm mặt
Đôi khi làm tôi giật ḿnh


10/4/2013
THẠCH ĐÀ

 

 

art2all.net