THẠCH Đ

 

CHIỀU VŨNG TU

 
Nếu em l bi Trước
Anh sẽ l bi Sau
Mun đời vẫn bn nhau
Sng vỗ ha gnh đ

Tao Phng bao vất vả
Ln cao thu tầm nhn
Hn B bơ vơ qu
Lẻ loi một chấm xanh

Hồ My thăm thẳm trời
Dinh ng chiều yn ả
Vũng Tu gần gũi qu
Biển xa khai thc dầu

Bao người ha trong biển
Anh vẫn nhn ra em
Thắng Tam phường ngư phủ
Phố chợ nha trong đm


2014
THẠCH Đ

 

 

art2all.net