THẠCH Đ


 

 

ĐỪNG NHN ANH GIỐNG NGƯỜI TA

 

V dầu tnh bậu muốn thi
Bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu xa

Đừng nhn anh giống người ta
Anh th nửa Phật, nửa ma, nửa người
Nửa cười khc giống đười ươi
Nửa vui trăng gi nửa hời hợt em

Anh cn c một bng đm
Một son mi một dng em để hồng 

 

 

 

art2all. net