THẠCH ĐÀ


 

 

KẺ LĂNG MẠN CHỒN CHÂN

KHI Ở YÊN MỘT CHỖ

 

Sinh ra là để đi
Trên những con đường những chân trời
những khát vọng
Trôi từng ngày trên phố thị già nua

Sinh ra là để vượt thoát
Những thói quen những cảm tính những giáo điều
Từng ngày chờ mặt trời mọc mới ở trong tim

Sinh ra là để kiếm t́m
T́nh thương hy vọng ḷng bao dung
Dù từng ngày vết thương chưa kín miệng trên thân thể

Sinh ra là để mong cầu
Chân lư, sáng tạo, đổi mới
Dù từng ngày như con đường mong chờ bàn chân quen.

 

Thạch Đà

 


 

 

art2all. net