THẠCH ĐÀ


 

 

KHÔNG NGHĨ G̀ KHÔNG LÀM CHI
 


Chúng ta đang già đi
Trong một thế giới sôi động
Kỷ niệm cứ bị đánh thức
Ngủ dậy không một tiếng vang
Đôi lúc chúng ta bàng hoàng
V́ sự ra đi của một người lạ mặt quá thảng thốt
Làm sao tôi không tin
Sự vô thường sự đổ vỡ của cuộc sống
Đôi khi những kỷ niệm
Không chịu lớn lên theo thời gian


Sđ 29/10/2019
THẠCH ĐÀ
 


 

 

 

art2all. net