THẠCH ĐÀ


 

LỜI H̉ HẸN TƯƠNG LAI

 

Một cuộc đời chộn rộn
Một cuộc đời mắc kẹt
Một cuộc đời phiền năo
Ḿnh muốn một cuộc đời yên tĩnh
Không đụng chạm đến ai
Không ai đụng chạm ḿnh
Đọc sách
Viết văn
Một cuộc đời mà ta chờ đợi ở kiếp sau


Sđ 11/1/2019

Thạch Đà

 


 

 

art2all. net