THẠCH Đ


 

MƯA TIỄN NGƯỜI ĐI


 

Mưa tiễn người đi về đất Mũi
Trời xanh gay gắt nắng Tuy Ha
Đất Ph trời Yn người khốn kh
Rượu bia no đủ lm ta say ?

Gi biệt sng Ba về sng Đốc
Dng sng no ging bo rập rnh ?
Cy no chờ đn gi phiu linh ?
Ta c ngờ đu pha khng ngờ !

Vẫn cn niềm tin ở pha trước
Cy đang hoa v nắng vng mơ
Kẻ ra đi kẻ chen chn bước
Dng sng no cũng ha sng thơ

 


Tuy Ha 10/7/2018
THẠCH Đ
(C Mau )

 

 

 

art2all. net